Gå till innehållet

Entiteter

Projektvy

När du kommit in på ett projekt ser du ”Entiteter” (föremål) i projektet. Detta kan bestå av ett antal ”Dokument” som indikeras av en siffra bredvid eller ”Informationsmängd” som också indikeras av en siffra bredvid. Som standard hamnar du i Projektvy och för att skapa nytt dokument i projektet.

Den första attributet kan vara ett annat än det du tänkt skapa. I detta fall är Artist den första entiteten ur alfabetisk ordning. I exemplet vill vi skapa en entitet som är ett dokument. Klicka på "Document".

Skärmdump Välj Dokument

Sök efter dokument

Om du har väldigt många dokument och letar efter ett specifikt dokument kan det lämpa sig att söka efter det. Skriv något av titeln i sökrutan ovanför dokumentlistan så kommer sökfunktionen att matcha närmaste passande entiteterna i sökresultaten.

Skärmdump Sök

Skapa dokument

Om det inte redan finns ett dokument klicka på ”+” till höger i ditt projekt (samling).

Skärmdump Skapa Document

Länk

Om du väljer ”Länk” ska du klistra in en URL för att länka till ett dokument som du ska beskriva med metadata.

Skärmdump Välj länk och klistra in

Fil

Eller klicka på ”Fil” och sen ”Utforska” och välj sedan en fil på din dator eller från delad lagringsmedia.

Skärmdump Fil

Skärmdump Utforska Fil

Obligatoriska metadata

Fyll sedan i obligatoriska metadatafält.

Skärmdump Skapa

Skärmdump Skapa

Klicka sedan på ”Skapa”.

Redigera dokument

För att redigera så klicka på titel för ett dokument eller klicka på trepunktsmeny och sen ”Redigera”.

Skärmdump Redigera

Klicka sen redigera.

Skärmdump Alternativmeny klicka Redigera

Detaljerad information

Klicka på entitet i listan som du vill se beskrivning (metadata) om.

Skärmdump Redigera

Klicka sedan på "Visa information om resursen" med pilen för att se mer och ladda ned beskrivning.

Skärmdump Redigera

Välj sedan något av formaten och ladda ned.

Skärmdump Redigera

Använd sedan webbläsarens dialogruta för nedladdningen eller högerklick och "Spara länk som" för att ladda ned metadata.

Ändra länk till länkat dokument

För att ändra länk till ett dokument som du länkat till från system eller webbsida så klickar du på trepunktsmeny och sen ”Ändra länk”.

Skärmdump Ändra länk

Skriv sedan in ny län och klicka "Ändra länk".

Skärmdump Ändra länk

Versioner (återställ)

Se versioner genom att klicka på trepunktsmeny.

Skärmdump Redigera

Klicka "Versioner".

Skärmdump Versioner

En popup kommer fram där du kan se versionshistoriken för entiteten. Klicka på pil bredvid en version för att expandera och återställa.

Skärmdump Versioner

Klicka sedan på återställ.

Skärmdump Versioner

Bekräfta genom att klicka "Återställ" eller "Avbryt" för att avbryta.

Skärmdump Versioner

Ta bort och radera beskrivet dokument

För att ta bort dokument helt så klickar du på trepunktsmenyn till höger av ett dokument och sen ”Ta bort”.

Skärmdump Ta bort och radera

Klicka på "Ta bort" för att bekräfta.

Skärmdump Ta bort och radera

Uppdatera dokumentlista

Klicka på uppdateringsikonen bredvid ”+” uppe till höger för att uppdatera listan över dokument som du och kollegor lägger in. Det här är praktiskt om du importerar många dokument samtidigt eller arbetar samtidigt som andra i Arbetsbänk.

Skärmdump Uppdatera dokumentlista