Gå till innehållet

Dokument

Översikt

Under Dokument kan du importera, ladda upp eller länka till filer som ska kopplas till en datamängd, som till exempel en specifikation eller ett licensavtal. För närvarande stöds tre olika dokumenttyper: Dokumentation, Licens och Standard/Rekommendation/Specifikation. Välj först om du vill importera en extern specifikation eller om du vill skapa ett dokument, genom att länka till eller ladda upp som en fil.

Knapparna Importera och Skapa

Importera extern specifikation

Om du klickar på ”Importera” så får du upp en lista med specifikationer som finns tillgängliga via dataportal.se.

En specifikation är en guide eller en instruktion för hur en viss sorts datamängd bör se ut. Följer du specifikationen så blir datat kompatibelt med samma sorts data från andra leverantörer.

Klicka på ”Importera” på den specifikation du vill välja och sedan ”Stäng” för att stänga fönstret.

Lista över valbara specifikationer att importera

Skapa dokument

För att skapa/lägga till ett nytt dokument, gå in på Dokument och klicka på ”Skapa”.

Om dokumentet finns tillgängligt via webben så fyll i webbadressen (URL), annars klicka på ”Fil” och ladda upp filen. Det är obligatoriskt att fylla i Dokumenttyp och Titel, men det rekommenderas också att du fyller i en beskrivning av dokumentet. Klicka sedan på ”Skapa” längst ner till höger.

Inmatningsfält för att skapa ett nytt dokument

Dokumentet är nu skapat men ligger i EntryScape Catalog som ett löst dokument som inte hör ihop med något annat än. Se nedan hur du kan göra för att länka ihop dokumentet med en datamängd.

Länka till dokument från en datamängd

I beskrivningen för en datamängd finns två frivilliga fält där du kan länka till ett dokument som du har laddat upp eller länkat till:

”Uppfyller” som hänvisar till en specifikation eller liknande som datamängden uppfyller, samt den mer generella

"Dokumentation”, där du hänvisar till en dokumentationsfil som hör ihop med datamängden. För att länka till dokument, gå in på Datamängder och välj ”Redigera”.

Fältet Uppfyller för en datamängd

Fältet Dokumention för en datamängd

Du kan använda sökrutan och datamängdens innehållsförteckningen i högerkanten för att snabbare hitta till inmatningsfälten ”Uppfyller” och ”Dokumentation”.