Gå till innehållet

Översikt

Inledning

Vill du se flera dela i en spellista som videoklipp? Se här nedanför eller se steg för steg.

EntryScape Catalog hanterar datakataloger och hela applikationen har sin utgångspunkt i katalogen. Inom en datakatalog hanteras katalogen, förslag, datamängder, showcases, idéer, organisationer, kontakter, dokument och statistik. När du gått in på modulen EntryScape Catalog ser du en lista av existerande kataloger du är med i.

Skärmdump av översikt för EntryScape Catalog

Video: Översikt katalog

Ser du ingen behöver du skapa en katalog. Klicka på "+ Skapa Katalog".

Skärmdump av översikt för EntryScape Catalog

Video: Publicera katalog och översikt

Skapa en datakatalog

Användare kan skapa kataloger med ikonen och dela dem med andra användare. Skaparen av en katalog blir också dess "gruppansvarig". I delningsinställningarna (tillgängliga via katalogmenyn ) kan användarna tilldelas roller.

Skärmdump av skapningsdialogen för en katalog

Många dataportaler förväntar sig exakt en datakatalog per organisation. Detta bör beaktas innan du skapar flera datakataloger.

Video: Skapa första katalog

Beskriva en datakatalog

För att beskriva en katalog ytterligare klickar du på katalogens trepunktsmeny och sen Redigera.

Skärmdump av att välja Redigering för en katalog

EntryScape Catalog har inbyggt stöd för DCAT-AP och organiserar egenskaperna i tre olika nivåer: obligatoriskt, rekommenderat och valfritt. Värden för obligatoriska egenskaper måste i alla fall anges och det är upp till användaren eller organisationen att bestämma om rekommenderade eller frivilliga egenskaper tillhandahålls.

Skärmdump av katalogens metadatadialog

EntryScape Catalogs konfigurationsmekanism möjliggör användningen av olika DCAT-AP anpassningar, såsom DCAT-AP.DE och DCAT-AP SE. För tillfället måste detta konfigureras per instans. Ta kontakt med EntryScapes kundsupport om du har några frågor angående detta.

Publicera en datakatalog

Alla nyskapade datakataloger är privata som standard och därför kan endast användare som tilldelats rättigheter se och hantera katalogen. Om katalogens publiceringsstatus är grön betyder det att katalogens metadata är publikt läsbar och redo att skördas av t.ex. öppna data portaler.

Skärmdump av publiceringsknappen

Åtkomstinställningarna av datamängder kan ändras separat och katalogens status påverkar datamängdernas status genom arv. Det innebär att publicerade (grön status) datamängder inte kan skördas om katalogen inte är publicerad också.

Video: Publicera katalog

Versioner

Du kan se olika versioner av din katalog genom att klicka på alternativmenyn.

Skärmdump av att gå in i Versioner

När du klickat på "Versioner" kan du se olika versioner av din katalog. Klicka på versionen du vill expandera.

Skärmdump av Versioner

Delningsinställningar

I EntryScape Catalog kan en användare vara antingen en gruppansvarig eller en medlem.

Skärmdump av att gå in i delningsinställningarna

Ansvariga har full kontroll över datakatalogen, t.ex. kan de ändra delningsinställningar och publiceringsstatus.

Medlemmar kan redigera katalogens metadata och hantera (skapa och tillhandahålla metadata) andra objekt som förslag, datamängder och mer.

Skärmdump av delningsinställningarna

Hantera organisationer och kontakter

Entitetstyperna tillhandahållande organisation och kontakt hanteras som separata typer eftersom de (åter)används i olika sammanhang i datakataloger, datamängder och distributioner.

Tillgång till katalog

Om du inte har tillgång till den katalog du behöver så begär tillgång av den eller de som har rollen "Gruppansvarig" för katalogen eller är Admin. Den person som är gruppansvarig är troligtvis den som är avdelnings- eller enhetschef och har ansvar över katalogen. Du kan vara medlem i en eller flera kataloger beroende på din arbetsroll och hur data organiseras.

Är du administratör kan du se andras kataloger även om de inte är publicerade.

Observera att stegen i denna instruktion om att ge tillgång till en katalog kräver att du är Gruppansvarig för att kunna följas och utföras. Du som gör detta som Medlem i en katalog kommer inte kunna hantera andra än dig själv.

Video: Ändra roller - gruppansvarig, medlem och rättigheter

Video: Ändra rättigheter på deltagare

Dela en datakatalog och lägg till ansvarig

!!! info Observera att du endast kan göra detta om du har nivån Gruppansvarig.

Klicka på alternativmenyn på katalogen där du vill lägga till en användare. Klicka sen på Delningsinställningar.

Skärmdump förslag på användare

Skriv därefter in minst 3 bokstäver från förnamn på den användare du vill lägga till. Klicka sedan på namnet.

Skärmdump filtrera fram användare

Ska personen vara Gruppansvarig (till exempel enhetschef) så klicka på Person-ikonen och klicka på Gruppansvarig.

Skärmdump filtrera fram användare

Klicka slutligen “KLART” om det behövs.

Video: Katalog - Lägg till användare

Registrering och inloggning via Single-Sign-On (SSO)

Din organisation kan ha installerat och konfigurerat inloggning med SSO. Tillgång till resurser och olika behörigheter sätts när de skapat konto åt dig eller ändras efteråt.

Skärmdump av inloggning via SSO

Ladda ned

Du kan ladda ned din katalog som olika format.

Skärmdump gå in i Ladda ned

Välj sedan format och klicka "Ladda ned". Använd URL-adressen när du ska aktivera skördning till en extern dataportal. Detta är användbart för att t.ex. dataportaler för öppna data kan synliggöra dina öppna data.

Skärmdump Välj format och Ladda ned

Ta bort

Observera att katalogen inte går att återställa om din organisation inte har en färsk säkerhetskopia eller uppdaterade säkerhetskopior.

Vill du ta bort katalogen trycker du på alternativmenyn sen "Ta bort".

Skärmdump av Ta bort

Klicka sedan på Nej om du ångrar dig eller Ja om du vill bekräfta att katalogen ska tas bort.

Skärmdump av Bekräfta Ta bort

Video: Ta bort användare i katalog

Inbäddning

När du publicerat datamängden kan du bädda in den på en hemsida, till exempel ett blogginlägg, pressmeddelande eller annan hemsida som kan gagnas av datamängden. Gå tillbaka till vyn över Kataloger. En lista över publicerade datamängder kan visas på externa webbsidor genom att bädda in en JavaScript-snutt som är specifik för en datakatalog. Kodsnutten för den automatiskt genererade listan kan konfigureras och nås genom punkten "Inbäddning" i katalogens menyrad.

Klicka på trepunktsmenyn för katalogen du vill bädda in. Klicka sedan på "Inbäddning". Skärmdump av Klickar på Förhandsvisa

Den inbäddade JavaScript-koden innehåller enbart minimal styling och ärver sina visuella egenskaper från den omgivande webbsidan.

Skärmdump av inbäddningsdialogen

Video: Inbäddning av katalog

Välj ikoner

Du kan välja att använda öppna set ikoner som Font Awesome eller ikoner från Europeiska Dataportalen.

Välj öppning av länkar

Sedan kan du välja om länkar i datamängder ska öppnas i ny flik eller ej.

Förhandsvisa Inbäddning

Sedan kan du klicka på Förhandsvisa för att se en förhandsvisning av hur katalogen kommer se ut.

Skärmdump av Klickar på Inbäddning

Klicka sen på "Stäng" i nedre högra hörnet för att stänga förhandsvisningen.

Skärmdump av Förhandsvisning på intranät

Kopiera sedan koden i rutan som du anpassat med ovanstående val och klistra in i valfri redigerare för din hemsida.

Skärmdump av Kopiera kod för inbäddning

Likt hur du kan bädda in på extern hemsida kan du också bädda in en datamängd eller katalog på intranätet. Följ instruktionerna ovanför för hur du gör med att visa på hemsida och bädda in på ditt intranät.

Det finns övriga användningsområden utöver öppna data för allmänheten och andra organisationer. Det är exempelvis att det är lämpligt att bädda in på intranät för de datamängder som inte bör publiceras som öppna data - så kallade delade data som delas internt i verksamheten. Det här kan lämpligen vara i separata kataloger som bäddas in på intranät.

Det finns mer avancerade sätt för att bygga webbsidor med data från EntryScape genom att använda EntryScape Blocks. Ta kontakt med EntryScapes support för mer information om Blocks eller läs mer på entryscape.com.