Gå till innehållet

Organisationer och kontakter

Översikt

För att kunna lägga till utgivare för en katalog eller datamängd, så behöver du lägga in organisationer i EntryScape. Tillhandahållande organisationer och kontakter hanteras som egna separata objekt i EntryScape. Du kan lägga till flera organisationer, vilket är användbart till exempel om din organisation ska publicera datamängder åt en annan organisation.

Organisationer

För att skapa en organisation, gå in på din katalog, välj Organisationer i vänstermenyn och klicka sen på ”Skapa”.

Huvudmeny Kontakter och organisationer

Då får du fylla i namn på organisationen. Rekommenderat är att du också fyller i vilken typ av organisation det är och om du vill så kan du även fylla i hemsida och e-postadress (frivilligt).

Dialogfönster Skapa tillhandhållande organisation

Det går naturligtvis bra att gå in och fylla i extra information i efterhand. I så fall klickar du på redigera-knappen längst ut till höger i listan över organisationer.

Menyalternativ Redigera organisation

Eller så klickar du dig in på organisationen där du kan både redigera och ta bort med knapparna.

Knappar Redigera och Ta bort organisation

Kontakter

En kontakt anges som en funktionsadress till en datamängd. Det är en ansvarig funktion för datamängdens förvaltning, med ansvar att hålla metadata uppdaterad och korrekt. Använd sökfältet för att hitta den kontakt som du vill ange i din datamängd, eller skapa en ny kontakt under Kontakter i vänstermenyn, genom att klicka på ”Skapa”.

Huvudmeny Kontakter

Välj först om kontakten är en individ eller en organisation. Därefter fyller du i namn och e-postadress. Om du vill kan du slå på de rekommenderade fälten och fylla i telefon och postadress också.

Dialogfönster för att skapa en ny kontakt

Om du går in på kontakten så kan du redigera uppgifter eller ta bort kontakten med hjälp av knapparna till höger.

Knappar Redigera och ta bort kontakter