Gå till innehållet

Behörigheter och delningsinställningar

I EntryScape Terms kan en användare i regel vara antingen gruppansvarig för en terminologi eller medlem med begränsade rättigheter. Du kan vara medlem eller gruppansvarig i en eller flera terminologier. Den som är gruppansvarig kan ge andra användare behörighet, redigera, publicera/avpublicera, ladda ner eller ta bort en terminologi samt lägga till begrepp till en terminologi och hantera samlingar. När du skapar eller importerar en terminologi för första gången blir du automatiskt gruppamsvarig för den terminologin.

Medlemmar kan ladda ner en terminologi, uppdatera en begränsad terminologi från en källa samt skapa begrepp och samlingar mm för en terminologi. Däremot kan medlemmar inte publicera/avpublicera, redigera metadatat för eller ta bort terminologier.

I de fall där din organisation upprättat arbetsrutin, arbetsgrupp och fått in metadatahantering eller öppna data-arbete i förvaltningsorganisation, eller motsvarande, så finns det möjlighet att få en högre behörighet än gruppansvarig om det behövs, admin, i dialog med MetaSolutions support.

Om du inte har tillgång till den terminologi du vill komma åt, så behöver du begära tillgång till den av den som är gruppansvarig (eller admin) i er organisation. (Den som är gruppansvarig är troligtvis motsvarande avdelnings- eller enhetschef.)

Gruppansvariga kan ändra behörigheter genom att gå in under trepunktsmenyn och välja ”Delningsinställningar”.

Menyalternativ Delningsinställningar

Där kan du lägga till och ta bort användare till den grupp som har behörighet till terminologin. För att lägga till en användare till en grupp så klickar du på ”Lägg till användare i gruppen”. Du kan också välja vilken sorts behörighet användaren ska få, gruppansvarig eller medlem, genom att klicka på ikonen framför namnet.

Behörighetsinställningar för användare

För att ta bort en användare från en grupp så klickar du på trepunktsmenyn och väljer ”Ta bort”.

Menyalternativ Ta bort användare från grupp