Gå till innehållet

Grupper

Börja med att klicka på Admin.

Skärmdump Klicka på Admin

Klicka sedan på "Grupper" för att gå dit.

Skärmdump Klicka på Grupper

Funktioner som är specifika för grupper

Börja med att klicka på alternativmenyn.

Skärmdump Klicka på Alternativmenyn

Redigera

Du kan redigera metadata om en grupp. Skriv in minst tre tecken i gruppens titel för att söka fram den. Denna funktion ändrar gruppens metadata, en standardaktivitet när man klickar på objektet i listan.

Efter du klickat så klickar du på Redigera.

Skärmdump Klicka på Redigera

Du kan även klicka på gruppen i listan du vill redigera.

Skärmdump Klicka på Redigera

Versioner

Ändrar åtkomsträttigheter för gruppen. Klicka på "Versioner" i alternativmenyn.

Skärmdump Klicka på Versioner

Klicka på pil intill version för att expandera information om version.

Skärmdump Klicka för att Expandera Version

Klicka på "Återställ" för att återställa version.

Skärmdump Klicka på Återställ för att Återställa Version

Klicka på "Återställ" för att bekräfta återställning av version.

Skärmdump Klicka på Återställ för att bekräfta återställning

Detta tar dig tillbaka till listan över grupper och ser att informationen om gruppen återställts till vald version.

Medlemmar

Funktionen tillåter dig ändra gruppens medlemmar. I alternativmenyn klicka på "Medlemmar".

Skärmdump I alternativmeny klicka Medlemmar

Lägg till medlem

Klicka sedan på "Lägg till användare i gruppen".

Skärmdump Lägg till användare

Välj sedan medlem att lägga in genom att söka fram användaren genom namn och sen klicka "Välj".

Skärmdump Välj användare att lägga till

Sedan är användaren tillagd och syns i listan.

Skärmdump Se användare tillagd

Detaljerad information

Klicka på "Medlemmar" i alternativmenyn.

Skärmdump Klicka på Medlemmar i alternativmeny

Klicka sedan på alternativmenyn till den användare du vill se information om.

Skärmdump Klicka på användares alternativmeny

Klicka på "Detaljerad information".

Skärmdump Klicka på Detaljerad information

Expandera sedan information för olika format om du vill ladda ned metadata.

Skärmdump Klicka på pil för att expandera detaljerad information

Välj sedan format för nedladdning.

Skärmdump Klicka på format för att välja metadataformat att ladda ned

Sedan anväder du webbläsaren för att spara filen antingen med högerklick på format och "Spara som" eller genom dialogruta.

Skärmdump Klicka på Ladda ned metadata

Ta bort

Klicka på alternativmenyn till den användare du vill ta bort från gruppen.

Skärmdump Klicka på Ta bort i alternativmeny

Klicka sedan på "Ta bort".

Skärmdump Klicka på Ta bort för att ta bort medlem

Bekräfta sedan genom att klicka på "Ta bort" eller ångra genom att klicka "Avbryt".

Skärmdump Klicka på Ta Bort och bekräfta borttagning

Ta bort

Tar bort gruppen, men gruppens data (e.g. projekt) finns kvar i systemet.

Efter du klickat på alternativmenyn klickar du på "Ta bort".

Skärmdump Klicka Ta bort i alternativmeny

Klicka sedan på "Ta bort" för att bekräfta eller "Avbryt" om du ångrar dig.

Skärmdump Klicka för att bekräfta ta bort

Därefter syns inte gruppen längre i listan.