Gå till innehållet

EntryScape Terms

Med EntryScape Terms hanterar du termer och begrepp kopplat till öppna och delade data. Här kan du lägga in eller importera terminologier och taxonomier som kan användas av andra applikationer.

Du som är informationsansvarig/dataägare har också nytta av att läsa igenom delar av denna dokumentation. Innan du börjar arbeta med EntryScape Terms, ta reda på vad som gäller för tillgängliggörande av information i din organisation, via er policy eller rutin för vidareutnyttjande av information.

Hur begrepp ordnas i EntryScape Terms

En terminologi är en mängd termer och begrepp inom ett specifikt fackområde. I EntryScape Terms samlar man begrepp som hör ihop inom en viss terminologi och strukturerar upp dem i begreppshierarkier. Man kan också skapa samlingar där man samlar ett urval av begrepp från en eller flera terminologier.

Här under är ett exempel på en terminologi, "Hundraser", där begreppet "Sällskapshundar" är det överordnade begreppet för ett antal underordnade begrepp i en hierarkisk struktur där man kan klicka sig ner i flera nivåer.

Exempel på hierarkisk terminologi

Man kan också gruppera existerande begrepp i samlingar. En samling är en utvald delmängd begrepp ur en eller flera terminologier för ett specfikt ändamål.

Här under är ett exempel på en samling "Allergivänliga katter och hundar" som samlar och pekar på en delmängd av begrepp ifrån de redan existerande terminologierna "Hundraser" och "Kattraser".

Exempel på samling