Gå till innehållet

Arbetsbänk

Introduktion

EntryScape Workbench är en arbetsbänk för hantering av informationsmängder, t.ex. samlingar av rapporter som relaterar till datamängder. Arbetet organiseras i projekt.

Överblick

Klicka på ”Arbetsbänk” i den vänstra menyn eller genom att klicka på ”Arbetsbänk” i översiktsmenyn efter inloggning på EntryScape.

Skärmdump Överblick

Lista över existerande projekt med informationsmängder

När du klickat på Arbetsbänk så ser du antingen en lista av existernade projekt eller inga projekt alls. Du kan se status på projekten om de är publicerade eller inte. Om det inte redan finns ett projekt behöver du skapa ett.

Skärmdump Lista över projekt

Skapa projekt

Klicka på ”+ Skapa projekt” där du kommer börja lägga in en ny informationsmängd. Ange sedan ett namn för projektet i helst max ett par eller tre ord. Sen lägger du in en en kompletterande beskrivning gärna några meningar lång. Klicka sedan på ”Skapa Projekt” längst ned.

Skärmdump Skapa projekt

Gå sedan till projekt för att fortsätta arbeta med projekt.