Gå till innehållet

Projekt

I Admin-vy kan du redigera administrativa inställningar för alla projekt i din instans av EntryScape.

Börja med att klicka på "Projekt" under "Grupper".

Skärmdump Klicka på Projekt

Sök sedan fram det projekt du vill ändra med minst tre tecken i sökfältet.

Skärmdump Sök efter projekt

Redigera

Som administratör kan du redigera varje projekt. Klicka på ett projekt för att ändra projektets metadata. Detta är en standardaktivitet när man klickar på ett objekt i en listan.

Skärmdump Klicka på Projekt att redigera

Du kan även klicka på alternativmenyn.

Skärmdump Klicka på Alternativmenyn

Sedan klicka "Redigera".

Skärmdump Klicka på Redigera

Redigera sedan metadata för det projekt du vill ändra på. Lägg till exempel till beskrivning på ett frivilligt fält.

Skärmdump Beskriv ändringar

Spara sedan det uppdaterade projektet genom att klicka på "Spara ändringar".

Skärmdump Klicka på Spara ändringar

Sedan ser du en uppdaterad tidsstämpel för projektet i projektlistan.

Skärmdump Se uppdaterat projekt i lista

Versioner

Du kan se versioner och återställa mellan gamla och nya versioner.

Klicka först på alternativmenyn.

Skärmdump Klicka på Alternativmenyn

Klicka sedan på "Versioner".

Skärmdump Klicka på Versioner

Klicka sedan på pilen till en version du vill se mer information om och återställa.

Skärmdump Klicka för att expandera

Klicka sedan på återställ.

Skärmdump Klicka på Återställ

Bekräfta sedan genom att klicka på Återställ.

Skärmdump Klicka på att bekräfta Återställa

Sedan har ditt projekt uppdaterats till vald version och syns i listan.

Skärmdump Uppdaterat projekt i lista

Omindexera

Du kan omindexera ett projekt i instansen. Klicka först på alternativmenyn.

Skärmdump Klicka på Alternativmenyn

Du kan även omindexera projektet.

Skärmdump Klicka på Omindexera i alternativmeny

Klicka sedan på Omindexera eller avbryt.

Skärmdump Uppdaterat projekt i lista

Ta bort

Klicka först på alternativmenyn.

Skärmdump Klicka på Alternativmenyn

Klicka på "Ta bort".

Skärmdump Klicka på Ta bort

Bekräfta att ta bort projektet inklusive data eller klicka på avbryt.

Skärmdump Bekräfta att Ta bort

Sen ser du uppdaterade projekt i listan där projektet har tagits bort ifråga.