Gå till innehållet

Välkommen till dokumentationen för EntryScape

Denna dokumentation är främst avsedd som vägledning för slutanvändare.

EntryScape är en informationshanteringsplattform som bygger på öppna standarder från standardiseringsorganet W3C kring Länkade Data (Linked Data). EntryScape stödjer hela livscykeln för datahantering, från import till åtkomst.

EntryScape består av olika applikationsmoduler som kan användas tillsammans eller separat var för sig:

Catalog

Hanterar och publicerar datakataloger och datamängder enligt metadatastandarden DCAT-AP. Datamängder kan vara publika API:er, datadumpar, dokumentsamlingar, etc. Lär dig mer om Catalog.

Terms

Skapa terminologier avsedda för återanvändning enligt SKOS-standarden.

Bygg vidare på befintliga terminologier enligt SKOS eller skapa nya.

Workbench

Förvalta och samarbeta kring entiteter med hjälp av länkade data. Beskriv och berika dina enheter med metadata. Lär dig mer om Workbench.

Registry

Hantera datakällor, skörda och konvertera mellan metadatastandarder. Metadatavalideringen är automatiserad och datautgivaren får omedelbar återkoppling för att vidta korrigerande åtgärder. Lär dig mer om Registry.

Blocks

Bädda in information som är lagrad i EntryScape i webbsidor eller CMS med hjälp av kortkoder (shortcodes). T.ex. bygg en dataportal på en standard webbsida med eller utan CMS med metadata från EntryScape. Blocks fungerar med alla former av statiska sidor och dynamiska sidor via CMS som t.ex. WordPress, SiteVision, EpiServer och Drupal med flera. Lär dig mer om Blocks.

Admin

Administrera en eller flera applikationsmoduler med Admin som bland annat hjälper dig att administrera användare, behörigheter och grupphantering. Lär dig mer om Admin.

Användarsupport via EntryScape Community

På användar- och supportforumet EntryScape Community får du hjälp och support kring dina frågor av användare och MetaSolutions som är huvudutvecklare av EntryScape. Dessa frågor och svar leder i sin tur till förbättringar av den öppna användardokumentationen.

Observera att EntryScape Community gemenskapsbaserat forum. Alla kan få svar från gemenskapen gratis. Du som t.ex. har EntryScape Free eller EntryScape Starter behöver ett supportavtal där det ingår att få svar från MetaSolutions på forumet.


Läs mer om EntryScape och MetaSolutions erbjudanden på entryscape.com.