Gå till innehållet

Datatjänster

Översikt

En datatjänst är ett sätt att beskriva och publicera ett eller flera API:er. I EntryScape Catalog kan du lägga till en datatjänst som hör till en datamängd. För att skapa en datatjänst, gå in på Datatjänster i menyn och klicka på ”Skapa”.

Huvudmeny Datatjänster

Då får du fylla i titel och åtkomstadress för datatjänsten. För fältet åtkomstadress ska du peka på den mest generella öppna åtkomstadressen till din datatjänst. Undvik att länka djupare direkt till API:et. 

Dialogfönster för att skapa datatjänst

Om du dessutom klickar i att du vill se även rekommenderade och frivilliga fält så får du fylla i ytterligare information om datatjänsten, som till exempel licens m.m. Klicka sedan på ”Skapa”.

Du kan redigera informationen om din datatjänst, eller ta bort den via knapparna på översiktssidan.

Knapparna Redigera och Ta bort

När du har beskrivit din datatjänst tillräckligt så kan du publicera den, genom att klicka på publiceraknappen på listan med datatjänster. Då blir knappen grön.

Publiceringsknappen för datatjänster